Kancelaria adwokacka

ul. Rynek 15
44-200 Rybnik

e-mail: piotr.rykowski@adwokatura.pl
telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku: w godzinach 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy

Santander Bank Polska S.A. 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX  10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności

Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy

NIP: 642 266 80 31
REGON: 242774866

Informacje dotyczące danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych informuję, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Rykowski Rybnik 44-200, ul. Rynek 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, którą można wycofać w każdym czasie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, np. podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w związku ze świadczeniem usług księgowych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu uprawnienia: dostępu do danych, sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, uzyskiwania danych i ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a jeśli przetwarzanie następuje na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania tej zgody. W celu realizacji swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, należy skontaktować się z ADO. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt

Rynek 15, 44-200 Rybnik

e-mail:piotr.rykowski@adwokatura.pl

telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Spoza granicy Polski nr rachunku:
PL 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności: Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy:
NIP: 642 266 80 31, Regon: 242774866

Formularz kontaktowy