Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i jest uzależnione od nakładu pracy adwokata oraz charakteru zleconej sprawy. Koszt jednorazowej porady prawnej, w przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy, jest zaliczany na poczet wynagrodzenia adwokata.

Osoby fizyczne

Wynagrodzenie jest uzgadniane indywidualnie, jednakże staramy się ustalać opłaty minimalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, co pozwala Państwu w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy, domagać się od strony przeciwnej zwrotu kosztów adwokackich w całości.

Niezbędne koszty prowadzenia sprawy można regulować jednorazowo lub po indywidualnych ustaleniach, w dogodnych dla Państwa terminach i ratach. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pobrania części opłaty oraz uzyskania zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w całości albo w części.

Podmioty gospodarcze

Koszt usługi prawnej jest ustalany indywidualnie w oparciu o faktyczne potrzeby Klienta oraz rodzaj świadczonych usług:

  • Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych – koszt ustalany jest w formie ryczałtu z płatnością miesięczną
  • Zlecenia jednorazowe oraz dodatkowe – koszt zlecenia ustalany jest głównie na podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

Wynagrodzenie z premią za sukces

Ustalane jako podstawowe wynagrodzenie ryczałtowe w niższej niż zwyczajowo kwocie wraz z premią (określoną procentowo bądź ryczałtowo) za pozytywny wynik świadczonej przez kancelarię usługi.

Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych.

Proponowane w szczególności w sprawach o podwyższonym stopniu trudności i złożoności, wymagających nieprzeciętnego nakładu pracy.

Kontakt

Rynek 15, 44-200 Rybnik

e-mail:piotr.rykowski@adwokatura.pl

telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Spoza granicy Polski nr rachunku:
PL 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności: Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy:
NIP: 642 266 80 31, Regon: 242774866

Formularz kontaktowy