Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych zawieranych w Polsce między konsumentami a bankami. Trybunał potwierdził, że unijne przepisy nie stoją na przeszkodzie unieważnianiu umów kredytowych.

Tenże trybunał uznał także, że sądy mają prawo do usunięcia nieuczciwych zapisów zawartych w umowie a dotyczących postanowień o indeksacji do waluty obcej, co w konsekwencji doprowadza do „ odfrankowienia ” umowy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie można zastępować tych klauzul żadnymi innymi.

Umowa kredytu indeksowanego do waluty obcej, tj. udzielonego w złotych polskich i przeliczana na walutę obcą, zgodnie z wyrokiem TSUE może podlegać „odfrankowieniu”. Jest to zmiana istniejącej umowy na umowę kredytu złotówkowego i dalsze spłacanie kredytu w złotówkach. Po przeliczeniu nadpłaty dokonanej przez kredytobiorcę. Raty kredytu odwalutowanego będą znacznie niższe.

Umowa kredytu denominowanego w obcej walucie, czyli kredytu udzielonego w obcej walucie i wypłaconego w złotych, może zostać unieważniona przez Sąd. Umowa taka może zostać uznana za nieważną od dnia jej zawarcia i powinna zostać rozliczona między konsumentem a bankiem. Wpłacone dotychczas raty kredytu powinny zostać rozliczone w całości z kwotą udzielonego kredytu. Brakująca część może zostać zapłacona np. z nowego złotówkowego kredytu.

Kancelaria oferuje:

  • pomoc prawna w analizie umowy kredytowej i dokumentów z nią związanych;
  • pomoc prawną w ustaleniu potencjalnych możliwości rozwiązania sporu oraz wskazania niezbędnych do podjęcia działań celem ustalenia i dochodzenia roszczeń – zmierzających do unieważnienia umowy albo „odfrankowania” kredytu, jak również rozliczenia nadpłaconych rat;
  • ustalenie niezbędnych kosztów postępowania celem dochodzenia roszczeń;
  • reprezentację klienta w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym przeciwko bankowi na etapie wszystkich instancji.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rykowskiego bierze czynny udział w organizowanej akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Pomoc frankowiczom”.

– Adwokatura nie może być obojętna na tak ważny problem społeczny, który dotyka prawie dwóch milionów Polaków. – wyjaśnia adw. Roman Kusz, przewodniczący komisji ds. wizerunku zewnętrznego i ochrony prawnej przy NRA.
– Nasza inicjatywa to również próba uchronienia obywateli przed wykorzystaniem ich przez kancelarie odszkodowawcze, których wynagrodzenie sięga nawet 30% od wygranej sprawy. – Dodaje adw. Kusz.

Z poważaniem
Adwokat Piotr Rykowski

Zobacz: Orzecznictwo w sprawie Frankowiczów.

Kontakt

Rynek 15, 44-200 Rybnik

e-mail:piotr.rykowski@adwokatura.pl

telefon: (32) 42 19 266, (+48) 692 111 117

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku: 9.00 – 17.00
sobota: terminy indywidualne

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Spoza granicy Polski nr rachunku:
PL 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001
Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

spoza granicy Polski nr rachunku:
WBKPPLPPXXX 10 1910 1048 2514 3052 4442 0001

Sposób płatności: Kartą, gotówką, przelewem

Dane rejestrowe firmy:
NIP: 642 266 80 31, Regon: 242774866

Formularz kontaktowy