Kancelaria Adwokacka - Adwokat Piotr Rykowski

Współpraca

Kancelaria oferuje:

  • stałą jak i doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych
  • pomoc prawną osobom fizycznym

Usługi prawne świadczone są w formie:

  • porad prawnych uczestnictwa w negocjacjach, rokowaniach, mediacjach
  • konsultacji
  • informacji i opinii prawnych
  • opiniowania umów
  • sporządzania projektów umów, pism, aktów
  • zastępstwa prawnego
  • zastępstwa procesowego

W zależności od potrzeb Klienta usługi świadczone są przez prawnika w siedzibie Kancelarii, miejscu wskazanym przez Klienta, jak również drogą telefoniczną lub elektroniczną.
Zapewniamy stały kontakt telefoniczny i mailowy z Kancelarią.

Przedstawiona przez Państwa sprawa zostaje poddana wstępnej szczegółowej analizie, co pozwala na uzyskanie informacji o możliwych do osiągnięcia efektach oraz pozwala na udzielenie rzetelnej porady prawnej. W trakcie prowadzenia powierzonej sprawy dokładamy najwyższej staranności, celem uzyskania zamierzonego efektu.

Każda zlecona sprawa to indywidualny projekt Kancelarii.
Usługi prawne dla podmiotów gospodarczych dostosowywane są indywidualnie do faktycznych potrzeb Klienta oraz rodzaju prowadzonej działalności.
Klienci przebywający za granicą wszelkie czynności związane ze sprawą mogą wykonać drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii w Rybniku.

Kancelaria współpracuje z: notariuszami, komornikami, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rykowskiego zaprasza również na bezpłatne porady prawne w ramach akcji „Adwokaci pro bono" organizowanej raz w roku przez Naczelną Radę Adwokacką. W ramach akcji prawnik bezpłatnie oferuje porady prawne osobom potrzebującym.

Kancelaria Adwokacka w Rybniku
Adwokat Piotr Rykowski