Kancelaria Adwokacka - Adwokat Piotr Rykowski

Fundusze Sekurytyzacyjne     Pomoc Frankowiczom     Sprawy rozwodowe     Nakaz zapłaty     Upadłość konsumencka


POZEW LUB NAKAZ ZAPŁATY Z FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO

Jeżeli otrzymaliście Państwo pozew lub nakaz zapłaty z funduszu sekurytyzacyjnego informuję, że nie należy go ignorowa. Polecam podjąć działania celem obrony swoich praw, co może doprowadzić do oddalenia roszczeń funduszu sekurytyzacyjnego.

Fundusze sekurytyzacyjne nabywają wierzytelności od instytucji finansowych np. z tytułu niespłaconych kredytów od Banków. Zakup wierzytelności powoduje tzw. cesję wierzytelności, na podstawie której fundusz sekurytyzacyjny może samodzielnie dochodzić od Państwa wierzytelności.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi rejestr funduszy inwestycyjnych. Wpisane fundusze do rejestru to międzyinnymi:

 •  Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

 •  Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

 •  Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

 •  P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

 •  CASUS FINANSE I Niestnadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

 •  GODEBT1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,

 •  Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,

Podjęcie niezwłocznie działań celem ochrony swoich praw może doprowadzić do oddalenia żądań funduszu sekurytyzacyjnego w stosunku do Państwa. Z mojego doświadczenia wynika, że znaczna część roszczeń funduszu może być niezasadna z uwagi na przedawnienie roszczenia, niewykazanie roszczenia lub z powodu nieistnienia wierzytelności. Po doręczeniu pozwu lub nakazu zapłaty należy złożyć w odpowiednim terminie odpowiedź na pozew albo sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc zarzuty poparte odpowiednimi dowodami. Zaniechanie tych czynności może doprowadzić do zasądzenia od Państwa żądanej kwoty.
 

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR RYKOWSKI PROWADZI KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ SPRAW Z FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI:

 •  weryfikacja dokumentów,

 •  analiza prawna sprawy,

 •  przygotowanie dokumentacji do Sądu (odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty)

 •  reprezentacja pozwanego przed Sądem.

 

OTRZYMAŁEŚ POZEW LUB NAKAZ ZAPŁATY Z FUNDUSZU SEKURYTYZACYJNEGO PRZEŚLIJ GO DO NAS NIEZWŁOCZNIE NA BEZPŁATNĄ WERYFIKACJĘ I ANALIZĘ DOKUMENTÓW:

W przypadku pozytywnej weryfikacji sprawy, wszelkie koszty jej prowadzenia płatne są po zakończeniu Państwa sprawy.

Z poważaniem

Adwokat Piotr Rykowski