Kancelaria Adwokacka - Adwokat Piotr Rykowski

Honorarium

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem i jest uzależnione od nakładu pracy adwokata oraz charakteru zleconej sprawy.
Koszt jednorazowej porady prawnej, w przypadku zlecenia prowadzenia danej sprawy, jest zaliczany na poczet wynagrodzenia adwokata.

Osoby fizyczne:
Wynagrodzenie jest uzgadniane indywidualnie, jednakże staramy się ustalać opłaty minimalne wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, co pozwala Państwu w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy, domagać się od strony przeciwnej zwrotu kosztów adwokackich w całości.
Niezbędne koszty prowadzenia sprawy można regulować jednorazowo lub po indywidualnych ustaleniach, w dogodnych dla Państwa terminach i ratach. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pobrania części opłaty oraz uzyskania zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w całości albo w części.
Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Rykowskiego zaprasza również na bezpłatne porady prawne w ramach akcji „Adwokaci pro bono" organizowanej raz w roku przez Naczelną Radę Adwokacką.

Podmioty gospodarcze:
Koszt usługi prawnej jest ustalany indywidualnie w oparciu o faktyczne potrzeby Klienta oraz rodzaj świadczonych usług:

  • Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych - koszt ustalany jest  w formie ryczałtu z płatnością miesięczną
  • Zlecenia jednorazowe oraz dodatkowe - koszt zlecenia ustalany jest na podstawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Rykowski